Dette vet SIM-kortet

Et SIM-kort er et type smartkort, og kan på mange måter sammenlignes med bankkort, adgangskort og andre type kort som har chip. Smartkort har som hovedregel en integrert mikroprossessor eller chip, og brukes mer og mer i dagens samfunn på grunn av dens fleksibilitet, mobilitet og sikkerhet.

SIM-kort holder en hel del nøkkelinformasjon for det spesifikke nettverk som blir brukt for å autentisere og identifisere det enkelte kort. De viktigste av disse informasjonskapslene er VAS (Value Added Service), SDN (Service Dialing Numbers), SPN (Service Provider Name), LAI (Local Area Identity), autentisieringsnøkkel (ki), IMSI, ICCID og OSEN (Operator-Specific Emergency Number).

IMSI842fde1ac24bf8d07bbd1949f0ffa846

IMSI (International Mobile Subscriber Identity), er en unik del av SIM-kortet som definerer brukeren i den trådløse verden, inkludert hvilket land og hvilken mobiloperatør den mobile enheten tilhører. Den bruker formatene MCC (Mobile Country Code), MNC (Mobile Network Code) og MSIN (Mobile Sequential Serial Number).

ICCID

ICCID (Integrated Circuit Card Identification) er den koden som definerer SIM-kortet i sin helhet. Det er mulig å endre IMSI-kodene på et SIM-kort, men ICCID- kodene som forteller noe om selve SIM-kortet blir det samme uansett. ICCID-koden står på framsiden av alle SIM-kort og følger et spesielt format: MMCC IINN NNNN NNNN NN C x

  • MM= Constant
  • CC= Country Code
  • II= Issuer Identifier
  • NN= Account ID
  • C= Checksum – en sluttsum kalkulert etter Luhn algoritmen
  • x= 20 ekstra tall blir returnert etter ‘ATIICCID’-kommandoen, men er ikke offisielt en del av ICCID-koden.

IMEI

IMEI (International Mobile Equipment Identity), er et unikt nummer som gis ut til hver mobiltelefon, og som typisk finnes på baksiden av mobilens batteri. IMEI-numre som er koblet opp mot et GSM-nettverk blir også lagret i databasen EIR (Equipment Identity Register). Denne databasen inneholder informasjon om alle fungerende mobiltelefoner og utstyr som er i bruk, og registeret kan merke en mobiltelefon som invalid dersom den blir anmeldt stjålet.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *