Fra smartkort til SIM-kort

For å se på hvordan SIM-kortet ble en del av den alminnelige husholdningen, må vi tilbake til slutten av 1960-tallet og det første smartkortet. Det ble oppfunnet i Tyskland, men, siden det finnes så mange ulike versjoner, blegsm-sim-card smartkortet også patentert av flere personer over hele verden på 70-tallet. SIM er en videreutvikling av smartkort.

Det var Frankrike som først begynte å bruke smartkortet i offentlige sektorer, og det var også de som gjennomførte den aller første betalingen på denne måten. Smartkortet ble da brukt som betaling for en telefonsamtale, allerede på 80-tallet.

Det første UICC (Universal Integrated Circuit Card) smartkortet var på lik størrelse som et bankkort, men utviklingen av stadig mindre mobiltelefoner har gjort at også smartkortene har blitt mindre. På 1990-tallet gjorde SIM-kort-teknologien at smartkortet ble mer og mer allment praktisert. De fleste som eide en mobiltelefon, eide også et SIM-kort.

Spesifikasjonene til SIM-kortet, slik det er idag, er det ETSI (European Telecommunications Standard Institutes). Spesifikasjonen de gikk ut med handlet om den fysiske delen av SIM-kortet og det logiske behovet for et slikt kort. Siden var det UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) som overførte spesifikasjonsbiten videre til 3GPP (3rd Generation Partnership Project), som er et samarbeid mellom flere grupper som har med telekommunikasjon å gjøre. ETSI fikk ansvaret for å utføre den praktiske og fysiske delen som måtte til for å skape et SIM-kort.

Det var Giesecke & Devrient, et selskap fra München som produserte smartkort, som stod for utbyggingen av det aller første SIM-kortet som ble tatt i bruk i 1991. Da solgte de de første 300 eksemplarene av SIM-kort til det finske selskapet Radiolinja.

SIM-kortet startet en ny arbeidsmulighet, og de første mobiloperatørene kom på banen. De kunne tilby pakker med ringeminutter og kroner, mot at brukerne ble abonnenter. Mobilbedriftene vokste raskt og i dag har vi mobiloperatører i hele verden.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *