Hvordan fungerer det?

SIM-kortene brukes kun på GSM- telefoner og satellitt-telefoner. De kan ikke brukes på CDMA (Code Division Multiple Access) -telefoner, som er et mobilt nettverk skapt av det amerikanske selskapet Qualcomm. SIM-kortet er en del av funksjonen til UICC (Universal Integrated Circuit Card), et fysisk smartkort. SIM-kortet i seg selv er designet for å enkelt kunne flyttes fra en mobil enhet til en annen.

GSM1059372069665

Ifølge GSMA (GSM Association) bruker om lag 82-85% av alle mobiltelefoner GSM (Groupe Speciale Mobile). Det er derfor stor sannsynlighet for at du bruker en slik mobiltelefon, ihvertfall om du bor i Norden. I Amerika er det noe vanligere med CDMA-telefoner. GSM er det nettverket som sørger for at mobilsignal og samtaler sendes fra mobiltelefon til mobiltelefon. GSM-telefoner gir deg ikke bare muligheten til å ringe/motta samtaler, men også til å bruke tjenester som tekstmeldinger og mobilnett.

Identifisering

Informasjonen som ligger i et SIM-kort er regnet som høyst privat. Det kan ligge mye personlig informasjon om kunden, men også identitetsopplysninger om operatøren. Informasjonen brukes for å få kontakt mellom bruker og mobil. En viktig oppgave SIM-kortet har, er å identifisere brukeren slik at han kan ringe og motta samtaler, i tillegg til at operatøren skal ha oppdatert kontaktinformasjon til brukeren. Det er serienummeret på SIM-kortet som sier noe om hvem brukeren er, hva som er denne personens telefonnummer, og at man kan gjenkjenne det. SIM-kortet kan flyttes fra mobiltelefon til mobiltelefon, uten at telefonnummeret endres. Det er fordi HLR (Home Location Register) sjekker alle numre som blir ringt og hvilket serienummer det tilhører. Slik vet man at samtalen kommer til rett person.

Dobbelt-SIM

I blant annet Afrika, Øst-Asia og Sørøst-Asia er det vanlig å bruke to SIM-kort i en og samme telefon på grunn av de svingende prisene til mobilselskapene. Denne type telefoner har ofte en ekstra plass til SIM-kort, enten ved siden av, eller under batteriet. Dette er ikke vanlig i den vestlige verden.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *