ITB Software

ITB Software er et verktøy for bruk i systematisk ferdigstillelse for alle entreprenører og byggherrer i alle entrepriser.

DIGITAL HVERDAG

I en digital hverdag hvor det å innhente seg informasjon må skje kjapt og enkelt, har vi i Simcon Systems utviklet digitale verktøy som skal gi brukeren nettopp dette.

ITB Software vil kunne gi ITBen, prosjektlederen, eller prosjekteieren oversikt over statusen i prosjektet.

Hvordan fungerer ITB Software?

STEG #1

Prosjekt opprettes med nødvendig informasjon. Firma og brukere legges inn. Systemer opprettes og delegeres til riktig firma og bruker.

STEG #2

Prosjekt- og systemspesifikk funksjonsbeskrivelse legges inn. Funksjonstester og integrerte tester opprettes ut fra systemmaler i databasen, ny fritekst, eller egne vedlegg.
Det kan også velges hvilke tester som skal inngå i fullskalatesten.

STEG #3

Kjør tester og fyll inn resultatene. Kjør enkelt ut en pdf-rapport med testresultater.

Litt mer om
programvaren

ITB Software er utviklet av ITBer for ITBer.

Programmet er laget for at alle uavhengig av størrelse på firma eller prosjekt lettere skal kunne følge opp alle systemer og integrasjoner, og slik gi alle aktører en god oversikt fra start til slutt i et prosjekt.

PRISER

Noen av våre kunder
Noen av våre kunder

KONTAKT

Simcon Systems AS
Magnus Lagabøters veg 8
7047 Trondheim
+47 476 33 222
post@simcon.no